2321057646 Μεραρχίας 56, Σέρρες tairisike@gmail.com
banner image

 

ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ - ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ.


Η εταιρεία Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ δραστηριοποιείται στις Σέρρες και σε όλη την Ελλάδα, στα τεχνικά έργα και τις κατασκευές, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η δημιουργική παρουσία ετών και η εξειδίκευση της εταιρείας, στον χώρο της παραγωγής και διάστρωσης ασφάλτου, με πλούσιο εξοπλισμό και ειδικά μηχανήματα παράγωγης, εξασφαλίζουν την ποιότητα και μετατρέπουν την «Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ», σε μια ξεχωριστή και ασφαλής επιλογή, για κάθε εν δυνάμει συνεργάτη μας.

Η ενέργεια αυτή, έδωσε δυναμική πνοή στην εταιρεία, εδραιώνοντας σημαντικά την διείσδυση, στην αποπεράτωση των τεχνικών έργων, όπως η διάστρωση ασφάλτου, οι χωματουργικές εργασίες και οι διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων. Ταυτόχρονα, άνοιξε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες, όπως ο τομέας της ανακύκλωσης, παρέχοντας σήμερα, μια συμβεβλημένη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών Α.Ε.Κ.Κ. Επίσης, διατίθενται προς ενοικίαση, ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων.

 


ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας συντηρούνται, ανανεώνονται και εκσυγχρονίζονται διαρκώς, ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε λειτουργική ετοιμότητα και να καλύπτουν τις ανάγκες των έργων που εκτελεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η στελέχωση της εταιρείας αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο συνέβαλε και συμβάλλει καθοριστικά στην διοικητική και οργανωτική δομή και κατ’ επέκταση στην δυναμική της ανάπτυξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ