2321057646 Μεραρχίας 56, Σέρρες tairisike@gmail.com
banner image

 

 

ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ


 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΙΡΙΞΗΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ