2321057646 Μεραρχίας 56, Σέρρες tairisike@gmail.com
banner image

 

 

ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ


Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στις Σέρρες, Εμ. Ανδρόνικου 1. Οι εγκαταστάσεις, η μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και το σύστημα διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ βρίσκονται στο 1ο χλμ. Σερρών - Θεσ/νίκης. 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας συντηρούνται, ανανεώνονται και εκσυγχρονίζονται διαρκώς, ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε λειτουργική ετοιμότητα και να καλύπτουν τις ανάγκες των έργων που εκτελεί.

 

Ο εξοπλισμός της Εταιρείας αποτελείται από:
Φορτωτές, Λαστιχοφόρους Μηχανικούς Εκσκαφείς-Φορτωτές, Ερπυστριοφόρους Μηχανικούς Εκσκαφείς, Οδοστρωτήρες, Διαμορφωτές Γαιών Γκρείντερ , Διαμορφωτές Ασφάλτου (Finisher), Φρέζες ασφάλτου, Γερανούς, Ασφαλτοκόπτες, Αεροσυμπιεστές, Υδραυλικές Σφύρες, Υδραυλικές Δονητικές Πλάκες, Φορτηγά, Αυτοκίνητα, Container, Σπαστήρες και κόσκινα αδρανών υλικών.