2321057646 Μεραρχίας 56, Σέρρες tairisike@gmail.com
banner image

 

 

ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ


Η στελέχωση της εταιρείας αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο συνέβαλε και συμβάλλει καθοριστικά στην διοικητική και οργανωτική δομή και κατ’ επέκταση στην δυναμική της ανάπτυξη.
Η εταιρεία είναι πλήρως μηχανογραφημένη με τοπικά δίκτυα και ανεξάρτητους υπολογιστές, που καλύπτουν επιτυχώς όλο το φάσμα των εργασιών της, καθώς και τις υποστηρικτικές της υπηρεσίες.

 

Το προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων: Οικονομολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Γεωλόγους, Υπαλλήλους Γραφείου, Εργοδηγούς, Οδηγούς Φορτηγών, Χειριστές Μηχανημάτων, Τεχνίτες Οικοδομοτεχνικών Έργων καθώς και από επιστημονικά εξειδικευμένους συνεργάτες.