2321057646 Μεραρχίας 56, Σέρρες tairisike@gmail.com
banner image

 

 

ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ


Η εταιρεία Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ δραστηριοποιείται στις Σέρρες και σε όλη την Ελλάδα, στα τεχνικά έργα και τις κατασκευές, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η δημιουργική παρουσία ετών και η εξειδίκευση της εταιρείας, στον χώρο της παραγωγής και διάστρωσης ασφάλτου, με πλούσιο εξοπλισμό και ειδικά μηχανήματα παράγωγης, εξασφαλίζουν την ποιότητα και μετατρέπουν την «Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ», σε μια ξεχωριστή και ασφαλής επιλογή, για κάθε εν δυνάμει συνεργάτη μας.
Η πολυετής εμπειρία των ιδρυτών της «Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ» και η επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή μέχρι σήμερα, αποτέλεσε παρακαταθήκη για το όραμα και το μέλλον της νέας γενιάς στελεχών, της εταιρείας. Η ανάγκη για διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης καθώς και το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στον τομέα των έργων, έθεσε την «Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ» σε νέα μορφή το 2016.

 

Η ενέργεια αυτή, έδωσε δυναμική πνοή στην εταιρεία, εδραιώνοντας σημαντικά την διείσδυση, στην αποπεράτωση των τεχνικών έργων, όπως η διάστρωση ασφάλτου, οι χωματουργικές εργασίες και οι διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων. Ταυτόχρονα, άνοιξε νέους επαγγελματικούς ορίζοντες, όπως ο τομέας της ανακύκλωσης, παρέχοντας σήμερα, μια συμβεβλημένη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών Α.Ε.Κ.Κ. Επίσης, διατίθενται προς ενοικίαση, ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων. 
Η «Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ», συνεχίζει δημιουργικά και επιστημονικά με ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό, διαθέτοντας πιστοποιήσεις ISO και CE για την παραγωγή ασφαλτομίγματος και την εκτέλεση τεχνικών έργων, όπως επίσης και πιστοποιημένες συνθέσεις ασφαλτικού σκυροδέματος βάσης και κυκλοφορίας τύπων (ΑΣ 12.5, ΑΣ 20, ΑΣ 31.5 και αντιολισθηρή στρώση). 

 


Όλα τα παραπάνω συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων της «Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ», που είναι η αξιοπιστία, η ποιότητα, η συνέπεια και η αισθητική, ενώ παράλληλα, οι δράσεις της εταιρείας, προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Η παραγωγική μας δραστηριότητα, πιστεύουμε ότι είναι η καταλληλότερη επιλογή, για τα έργα σας.